1. BENDROS SĄLYGOS IR TERMINAI:
1.1. Visos Pirkėjo užsakytos paslaugos turi būti pristatomos remiantis terminais ir sąlygomis (Pardavėjas pasilieka teisę koreguoti terminus ir sąlygas). Priimdamas paslaugas, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su šiomis sąlygomis ir terminais.
1.2. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo  įsigalioja tik Pirkėjui patvirtinus užsakymą.


2. KAINOS:
2.1. Nors Pardavėjas ir stengiasi, jog internetinis kainoraštis būtų tikslus, jis yra sukurtas tik kaip orientyras ir kartais reali suma gali skirtis. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugos užsakymo, jeigu reali kaina skiriasi nuo pateiktos CVpagalba.eu užsakymo formoje. Pirkėjas turi atsisakyti iki užsakymo vykdymo pradžios.


3. ATSISKAITYMAI IR IŠLAIDOS:
3.1. Pirkėjas iškart sumoka už pasirinktas paslaugas (nebent buvo susitarta su Pardavėju kitaip).
3.2. Jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėjimo būdą "Apmokėjimas po užsakymo" ir per 5 dienas nuo užsakymo gavimo dienos nesumoka visos sumos be priežasties, Pardavėjas turi teisę paskelbti jo asmeninę informaciją kaip skolininko tiksliai nurodant kodėl yra skelbiami juo duomenys.
3.3. Visi galimi mokėjimo būdai Pirkėjui pateikti antrame užsakymo žingsnyje. Atsiskaitymų partneris mokėjimai.lt.


4. GRĄŽINIMAI:
4.1. Pirkėjas turi pranešti apie bet kokį užsakymo paslaugos trūkumą, nuostolį, neatitikimus ar  pavėlavimą, užsakymo gavimo metu.
4.2. Nuo užsakymo pabaigos momento (kai Pirkėjas gauna padarytą užsakymą (dažniausiai gauna .doc, .docx  arba .pdf formatu) ir per 24 valandas nepateikia pretenzijų), Pardavėjas už atsiradusius trūkumus  nebeatsako.
4.3. Jei dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas privalo grąžinti užsakymo mokestį (minus įvairios Pardavėjo patirtos išlaidos) ar, Pirkėjui pageidavus, aptarti kitą užsakymo įvykdymo datą.


5. PRIVATUMO POLITIKA:
5.1. Bet kokia Pirkėjo informacija, perduota į CVpagalba.eu tinklapį, yra skirta tik Pardavėjo vidiniam vartojimui ir bendravimui su Pirkėju. Pardavėjas neatskleis ir neparduos Pirkėjo informacijos jokioms trečiosioms šalims. Pardavėjui reikalinga informacija Vardas, Pavardė, tel. nr ir el. paštas tik, kad galima būtų komunikuoti su klientu ir jokiais būdais nėra skirta tiesioginiai rinkodarai ar pan.


6.INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALUMAS:
6.1. Visa intelektinė nuosavybė, kitos nuosavybės teisės ir autorinę teisę, priklauso ir yra kontroliuojamos Pardavėjo.


7. UŽSAKYMAI:
7.1. Užsisakant paslaugą, Pirkėjas privalo tiksliai nurodyti savo el. pašto adresą ir telefono numerį. Šita informacija yra naudojama kontaktavimui tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Pardavėjas neatsako už netikslius Pirkėjo duomenis, taip pat neatsako už užsakymo įgyvendinimo laikotarpį jeigu Pirkėjas nekomunikuoja su Pardavėju.


8.PRISTATYMAS:
8.1. Užsakymas (paslauga) Pirkėjui yra pristatoma elektroninių būdų, jeigu nebuvo sutarta kitaip, į jo nurodytą el. pašto adresą. Jei dėl Pirkėjo klaidos (pateiktos kontaktinės informacijos netikslumų) užsakymas nebuvo pristatytas nurodytu laiku, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą arba laikyti paslaugas Pirkėjo sąskaita.


9. TERMINAI:
9.1. Užsakymas pirkėjui pristatomas per nurodytą laikotarpį užsakymo formoje. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo apmokėjimo datos.
9.2. Pardavėjas gali tiek vėluoti laiko su užsakymu, kiek Pirkėjas delsė dėl savo informacijos pateikimo, darbo kritikos arba patvirtinimo.
9.3. Pardavėjas neatsako už nuostolius ar išlaidas, patirtas dėl pavėlavimo. Pavėlavimas dėl Pardavėjo nekontroliuojamų aplinkybių nesuteikia Pirkėjui teisės atšaukti užsakymus. Pirkėjui bus pasiūlyta nuolaida arba kitas įvykdymo būdas.

Palikite CV ir ML rašymo rūpesčius profesionalams